"Εδώδιμον" Delicatessen Παντοπωλείο - Επιλεγμένα προϊόντα για το Ελληνικό τραπέζι

“Εδώδιμον”

Παντοπωλείο – Delicatessen

Βασ. Ηρακλείου 26   54624 Θεσσαλονίκη

Απέναντι από την στοά Μοδιάνο

τηλ.: 2310.284749

e-mail: edodimon@edodimon.gr